Broumovský klášter - část 1. "z míst nepřístupných"

Před časem jsem jsem měla úžasnou možnost strávit několik dní v Broumovském klášteře. A to nejen v prostorách veřejnosti přístupných, ale i v těch „návštěvníkům nepřístupných“. Právě z těchto prostor je tato první galerie...

Několik málo zajímavostí:

...Od 13. století se píše pohnutá historie tohoto kláštera. Husité ho nedobyli, zničit se ho téměř povedlo až komunistům. Od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů. Bylo to jedno z mnoha vězení, které komunistický režim v naší zemi k takovým účelům zřizoval. Padesátá léta byla obdobím státního teroru řízeného komunistickou stranou a uplatňovaného proti řádům a církvi obecně. Kněží a řeholníci byli mučeni, vězněni a pronásledováni pro své přesvědčení. Internované sestry zde žily za nelidských podmínek a byly nuceny pracovat v továrnách a v zemědělství...

...Když se do Broumova uchýlil opat břevnovského kláštera, přivezl ssebou i ohromný rukopis bible, tzv. „CODEX GIGAS", jež se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve Švédsku...

...V roce 1999 byla v klášterním kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže v dřevěné schránce nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651...

Broumovský klášter - část 1. "z míst nepřístupných"